• Kanslibyrån
  • Göra en björk av en björk

    Att skapa fiktion av verkligheten, att omvandla björken till en representation eller en symbol och på så sätt göra det autentiska artificiellt. Skapandeprocessen blev också en del av verket, att bokstavligen sandpappra ner ytan för att sen bygga upp den igen.

    Göra en björk av en björk

    Göra en björk av en björk

    Göra en björk av en björk