• Kanslibyrån
  • Gryning/skymning

    Tio filmer som var och en visar himlen under 24 tim, komprimerat till ca: 2 min 30 sek. Oberoende av tid och rum så går solen upp och ner, idag och om tusen år.

    Gryning/skymning

    Gryning/skymning

    Gryning/skymning