• Kanslibyrån
  • Himlakropp

    En mans tröstlösa försök att slänga upp en himlakropp i rymden.

    Himlakropp, 2012 (2:33min)