• Kanslibyrån
 • Var bor du?

  Verket är en del av Projekt Ålidhem som var ett forsknings- och utvecklingsprojekt med stöd från Umeå kommun. Tanken var att utifrån stadsdelen Ålidhem undersöka det offentliga rummet från ett konstnärligt perspektiv.

  Min del i projektet var att på ett av de mest fyrkantiga och minst utsmyckade husen bygga en klassisk kolumn som för tankarna till antika Grekland eller Rom. Placeringen var viktig, idén var att skapa en kontrast mellan den tidstypiska arkitekturen från miljonprogrammet och den typ av ornamentik som vanligtvis hör hemma på byggnader med betydligt högre status.

  Det kändes extra intressant att tänka på områdets identitet, eftersom jag tydligt kunde koppla ihop stadsdelen med min egen uppväxtmiljö i Brunflo utanför Östersund. Inte minst det huset jag valde att sätta pelaren på, det är nästan en kopia av huset där jag bodde mina första åtta levnadsår. Inte helt osökt blev också min utgångspunkt tankar om hur vi präglas av vår bakgrund, och vad det innebär att växa upp i en viss typ av område.

  Var bor du?

  Var bor du? Var bor du?

  Var bor du?